PERİMEX PLUS KULLANMA TALİMATI

PERİMEX PLUS KULLANMA TALİMATI

 

PERİMEX PLUS % 0.12 + % 0.15 Gargara

Ağız çalkalamak için kullanılır.

Etkin maddeler: Her bir 200 mL’lik şişe, 300 mg (% 0.30) benzidamin hidroklorür ve 2400 mg (% 0.24) klorheksidin glukonat içerir. Her bir ölçek (15 ml), 22.5 mg benzidamin hidroklorür ve 18 mg klorheksidin glukonat içerir.

Yardımcı maddeler: Etanol (% 96), gliserol, sorbitol (E420), tween 80, nane esansı, mentol, azorubin (E122), deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. PERİMEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?
 2. PERİMEX PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. PERİMEX PLUS nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. PERİMEX PLUS’ın saklanması

1. PERİMEX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

 • PERİMEX PLUS, ağız içi bölgesel tedavide kullanılan bir ağız preparatıdır.
 • PERİMEX PLUS, temiz, berrak, pembe-kırmızı çözeltidir. 200 mL’lik pet şişelerde sunulmaktadır.
 • Her bir 200 mL’lik PERİMEX PLUS şişesi etkin madde olarak 300 mg benzidamin hidroklorür ve 2400 mg klorheksidin glukonat içerir.
 • PERİMEX PLUS, ağız ve boğaz mukozasında inflamasyon, ağız yüzeyi iltihabı, yutak iltihabı, bademcik iltihabı ve ağız içindeki yaralarda kullanılır.
 • Ayrıca, dişleri çevreleyen dokulardaki işlemlerden önce ve sonra kullanılır.

2. PERİMEX PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PERİMEX PLUS’ı KULLANMAYINIZ eğer:

 • Benzidamin ve klorheksidine veya içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa.
 • Hamile iseniz veya çocuk emziriyorsanız.

PERİMEX PLUS’ı DİKKATLİ KULLANINIZ eğer:

 • Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle PERİMEX PLUS 12 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.
 • Sadece ağzı çalkalamak içindir, yutmayınız.
 • Yalnızca ağız içinde kullanınız, gözler ve kulaklar ile temas ettirmeyiniz.
 • Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir. Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir.
 • PERİMEX PLUS, yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.
 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa PERİMEX PLUS kullanımına ilave olarak doktorunuz antibakteriyel tedavi düşünebilir.
 • Böbrek ve karaciğer hastalığınız varsa.

PERİMEX PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Uygulama yöntemi itibari ile yiyecek ve içecek ile etkileşimi yoktur.

Hamilelik: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz, PERİMEX PLUS’ı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyor iseniz PERİMEX PLUS’ı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı: Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir.

PERİMEX PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler: Bu tıbbi ürün, her dozda 1350 mg etanol (alkol) içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grupundaki hastalarda dikkate alınmalıdır. Bu tıbbi ürün azorubin (E122) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu tıbbi ürün, sorbitol içerdiği için, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı: PERİMEX PLUS’ın bilinen önemli bir ilaç etkileşimi yoktur. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. PERİMEX PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

PERİMEX PLUS’ın yetişkin dozu 15 mL’dir. Gün boyunca 1.5-3 saatlik aralıklarla uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

PERİMEX PLUS ağzı çalkalamak veya gargara yapmak içindir. PERİMEX PLUS seyreltilmeden kullanılır. En az 30 saniye süreyle ağızda tutulur. Kullanımdan sonra ağızdan atılır. PERİMEX PLUS’ın içeriğinde yer alan klorheksidin tedavi süresince plak ve diş eti iltihabında azalma yapar. Eğer PERİMEX PLUS diğer ağız içi temizlik uygulamalarına alternatif olarak kullanılıyorsa, ağız en az 1 dakika süreyle PERİMEX PLUS ile çalkalanmalıdır. **PERİMEX PLUS’**taki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı (12 yaş ve üzeri): 5-15 mL PERİMEX PLUS ile her 1.5-3 saatte bir 30 saniye süre ile gargara yapılır. Sürekli olarak 7 günden fazla kullanılmamalıdır. Yanma ve batma hissi oluşursa gargara su ile seyreltilmelidir. Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle, 12 yaşın altındaki çocuklarda **PERİMEX PLUS’**ın kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 • Bozulmuş böbrek fonksiyonu: Emilen benzidamin ve yıkım ürünleri idrarla atıldığı için şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bozulmuş karaciğer fonksiyonu: Emilen benzidamin yüksek oranda karaciğerde yıkıldığı için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda tüm vücutta etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. Doktorunuz PERİMEX PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız. Eğer PERİMEX PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PERİMEX PLUS kullandıysanız:

PERİMEX PLUS yanlışlıkla içilirse, belirtilere yönelik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir panzehiri yoktur. **PERİMEX PLUS’**tan kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PERİMEX PLUS’ı kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

PERİMEX PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi **PERİMEX PLUS’**ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkilere neden olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden biri olursa, PERİMEX PLUS‘ı kullanmayı durdurunuz veya DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme (anaflaksi)
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (hipersensitivite)
 • Alerjik reaksiyon

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin **PERİMEX PLUS’**a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Tahrişe bağlı cilt reaksiyonları
 • Ağızda meydana gelen döküntü
 • Boğaz tahrişi ve öksürük
 • Tükürük bezinde büyüme

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Ağız dokusunda hissizleşme
 • Ağızda iğne batması ve yanma hissi
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk
 • Bulantı, kusma, öğürme
 • Ağız kuruluğu veya susuzluk hissi
 • Ağızda serinlik hissi
 • Tat almada değişiklik
 • Dişlerde ve diğer ağız içi yüzeylerde lekelenme
 • Diş taşı oluşumunda artış

Bunlar **PERİMEX PLUS’**ın hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.trsitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farrnakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. PERİMEX PLUS’ın saklanması

**PERİMEX PLUS’**ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra **PERİMEX PLUS’**ı kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz **PERİMEX PLUS’**ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. Ruhsat sahibi: Kentfarma İlaç A.Ş. Beykoz/İstanbul Üretim yeri: Pharma Plant İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kadıköy/İstanbul Bu kullanma talimatı 22/10/2018 tarihinde onaylanmıştır.