Ilaçlar A - z

ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet

ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet
ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet

Артикул: 8680683010132 Категории: ,

ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet İstanbul'daki eczanelerde fiyatı

ÜMRAN ECZANESİ
Adres: Şehremini, Kerpiçhane Sk. no:15/A, 34104 Fatih/İstanbul
ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet
267,66 TRY
Stokta
Telefon: +90 (xxx) xxx-xx-xx (Telefon numarasını göster)
Telefon: 905362824737
Barkod: 8680683010132

KULLANMA TALİMATI

ABILIFY 5 mg tablet

Ağızdan alınır

 • Etkin madde: Her bir tablet 5 mg aripiprazol içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, indigo karmin alüminyum boya (E132).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

 

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ABILIFY nedir ve ne için kullanılır?
 2. ABILIFY’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ABILIFY nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ABILIFY’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 1. ABILIFY nedir ve ne için kullanılır?

ABILIFY antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ABILIFY, bir tarafında “A-007” ve “5” baskılı, diğer tarafı çentikli, mavi renkte dikdörtgen tablet şeklindedir ve 28 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ABILIFY, yetişkin ve ergenlerde (13 ila 17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

ABILIFY, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır.

ABILIFY antidepresan tedaviye dirençli majör depresyon hastalarında antidepresan tedaviyi güçlendirmek için ekleme tedavisi olarak endikedir.

ABILIFY, 6 ilâ 17 yaşındaki çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluk ile ilişkilendirilen irritabilite belirtilerinin (başkalarına karşı agresif davranış, kasıtlı olarak kendine zarar verme girişimleri, öfke nöbetleri, ruh halinin hızla değişmesi) tedavisinde kullanılır.

 1. ABILIFY’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

Aripiprazol doğrudan antidepresan tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.

 

ABILIFY’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya ABILIFY’ın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

 

ABILIFY’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aripiprazol tedavisi sırasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir. Kendinize zarar vermekle ilgili herhangi bir düşünceniz veya duygunuz var ise hemen doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ABILIFY tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer,

 • Kan şekeriniz yüksekse (öncesine göre fazla sıvı alımı, sık idrara çıkma, iştah artışı ve yorgunluk hissi gibi yakınmalarınız mevcutsa) veya ailenizde şeker hastalığı varsa,
 • Nöbet geçirdiyseniz, doktorunuz sizi yakın takip altında tutmak isteyebilir
 • Özellikle yüzünüzde siz istemeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa,
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,
 • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,
 • Geçmiş patolojik kumar öyküsü
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),

Kilo aldığınızı fark ediyorsanız, hareket bozukluğu geliştiyse, günlük aktivitenizi etkileyen sersemlik hissiniz varsa, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer zihinsel becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Aileniz/size bakan kişi veya kendiniz, sizin için alışılmadık durumlarda istekli, arzulu davranışlarda bulunduğunuzu ve bu dürtülere, size veya çevrenize zarar verebilecek aktivitelere karşı direnç gösteremediğinizi fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol bozuklukları olup kumar oynama bağımlılığı, aşırı yeme ve harcama, anormal cinsel istek veya artmış seksüel düşüncelerle zihin meşguliyeti bu davranışlara dahildir. Doktorunuz doz ayarlaması ya da tedavinizi durdurma kararı verebilir.

Aripiprazol uykusuzluğa, ayağa kalkarken kan basıncında düşüşe, baş dönmesine ve hareket ve denge yeteneğinizde değişikliklere neden olarak düşmelere neden olabilir. Özellikle yaşlı bir hastaysanız veya biraz güçsüzlüğünüz varsa dikkatli olmalısınız.

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ABILIFY’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması ABILIFY’ı yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

ABILIFY kullanırken alkol almayınız.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ABILIFY, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Son trimesterde (gebeliğin son üç aylık döneminde) ABILIFY kullanan annelerin yeni doğanlarında aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir;

 • titreme,
 • kas tutulması ve/veya güçsüzlüğü,
 • uyuklama,
 • huzursuzluk,
 • solunum problemleri,
 • beslenme zorluğu

Eğer bu belirtilerden herhangi birini bebeğinizde gözlemliyorsanız, doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ABILIFY kullanıyorsanız emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ABILIFY tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ABILIFY tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ABILIFY tedavisi sırasında sersemlik ve görme problemleri meydana gelebilir (bkz. bölüm 4). Bu durum motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaların kullanımı gibi tam dikkat gerektiren olaylarda göz önünde bulundurulmalıdır.

ABILIFY’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, ABILIFY’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Eğer,

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ABILIFY tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

ABILIFY’ın bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ABILIFY dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar (diltiazem, kinidin, amiodoron, flekainid vb.)
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler (fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, St John’s Wort (sarı kantaron) vb.)
 • Mantar ilaçları (ketokonazol, itrakonazol vb.)
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (efavirenz, nevirapin ve indinavir, ritonavir gibi proteaz inhibitörleri vb.)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital v.b.)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler (rifabutin, rifampisin v.b.)

 

Bu ilaçlar yan etki riskini arttırabilir veya ABILIFY’ın etkisini azaltabilir; eğer bu ilaçlardan herhangi birini ABILIFY ile birlikte kullanırken olağan dışı bir belirti olursa doktorunuza söyleyiniz.

 

Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan serotonin düzeyini artıran ilaçlar;

 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan triptanlar, tramadol ve triptofan,
 • Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik ve anksiyete için kullanılan Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI) (paroksetin ve fluoksetin gibi)
 • Majör depresyonda kullanılan diğer anti-depresanlar (venlafaksin ve triptofan gibi)
 • Depresif hastalıklarda kullanılan trisiklikler (klomipramin ve amitriptilin gibi)
 • Hafif depresyonun bitkisel tedavisinde kullanılan sarı kantaron (St. John’s Wort) (Hypericum perforatum)
 • Ağrı giderilmesinde kullanılan ağrı kesiciler (tramadol ve petidin gibi)
 • Migren tedavisinde kullanılan triptanlar (sumatriptan ve zolmitriptan gibi)

Bu ilaçlar yan etki riskini arttırabilir; eğer bu ilaçlardan herhangi birini ABILIFY ile birlikte kullanırken olağan dışı bir semptom olursa doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. ABILIFY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ABILIFY’ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.

 

ABILIFY’ın yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

ABILIFY, 13 ila 17 yaşları arasındaki ergenlerde, oral (ağızdan alınan) çözelti (likit-sıvı) dozaj formu ile düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

Majör depresif epizodların (dönemlerin) tedavisinde bir antidepresan ile kombine olarak size ABILIFY verilmişse olağan başlangıç dozu günde 5 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 15 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

 

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

ABILIFY tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

 

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan ABILIFY günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

ABILIFY’ın 6 yaş altındaki çocuklarda, güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir. ABILIFY kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanım:

ABILIFY 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş grubunda ABILIFY kullanımına yönelik kısıtlı deneyim olması nedeniyle klinik olarak en uygun başlangıç dozu ile tedaviniz düzenlenebilir.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Eğer hafif-orta düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa ilacın dozunda herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olduğu durumlarda dikkatli kullanılması önerilmektedir.

Eğer ABILIFY’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla ABILIFY kullandıysanız:

Gereğinden fazla aripiprazol verilen hastalarda görülen bazı belirtiler;

*kalp atım hızında artış, huzursuzluk/sinirlilik, konuşmayla ilgili sorunlar

*olağan dışı hareketler (özellikle yüzde ve dilde) ve bilinç düzeyinde azalma

Diğer bazı belirtiler;

*akut konfüzyon (zihin bulanıklığı), nöbetler (epilepsi), koma, ateş, sık nefes alıp verme, terleme

*kaslarda sertleşme, sersemlik ya da uyku hali, nefes almada yavaşlama, boğulma hissi, düşük ya da yüksek kan basıncı, anormal kalp ritmi

Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa acilen doktorunuza ulaşınız veya hastaneye gidiniz.

ABILIFY’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

ABILIFY’ı kullanmayı unutursanız

ABILIFY’ı kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız. Ancak bir günde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

ABILIFY ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Daha iyi hissettiğiniz ve iyileştiğinizi düşündüğünüz için tedavinizi kesmeyiniz. ABILIFY tedavisini doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ABILIFY’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ABILIFY’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü) Kalp krizi

İntihar düşüncesi

İntihar girişimi ve intihar

Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma

 • Nöbet
 • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (toplardamarlardaki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtilerini içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir.)
 • Gırtlak çevresindeki kasların ağrılı kasılması
 • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması
 • Eozinofili ve Sistemik Semptomlar (DRESS) ile İlaç Reaksiyonu gibi ciddi alerjik reaksiyonlar. DRESS başlangıçta yüzde döküntü ile birlikte grip benzeri belirtiler olarak ortaya çıkar ve daha sonra uzamış bir döküntü, yüksek sıcaklık, genişlemiş lenf düğümleri, kan testlerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış ve bir tür beyaz kan hücresinde (eozinofili) artış ile ortaya çıkar.

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ABILIFY’a karşı ciddi duyarlılığınız var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Huzursuz hissetmek ve hareketsiz kalamama, hareketsiz oturmakta zorluk
 • Uykusuzluk
 • Endişe
 • Ekstrapiramidal bozukluk (kontrol edilemeyen seğirme, sarsılma veya kıvranma hareketleri)
 • Akatizi (öznel bir kaygının eşlik ettiği yerinde duramama hali)
 • Tremor (titreme)
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • Uykululuk hali
 • Titreme ve bulanık görme
 • Bulantı

Kusma

Kabızlık (bağırsak hareketlerinin sayısında azalma ve zorluk) Hazımsızlık

 • Aşırı tükürük salgılanması
 • Yorgunluk (uyuma güçlüğü)

 

Yaygın olmayan

 • Kanda artmış hormon prolaktin düzeyi
 • Kan şekeri düzeylerinde yükselme
 • Depresyon
 • Tardif diskinezi (ağız,dil, kol ve bacaklarda kontrolsüz hareketler)
 • Bükülme hareketlerine neden olan kas bozukluğu (distoni)
 • Çift görme
 • Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
 • Ortostatik hipotansiyon (ayağa kalkıldığında kan basıncında baş dönmesine, sersemliğe veya bayılmaya neden olan düşme)
 • Hıçkırık
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Değişen veya artan cinsel ilgi
 • Işığa karşı göz hassasiyeti

Seyrek

 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi)

Bilinmiyor

 • Düşük seviyede beyaz kan hücresi
 • Düşük seviyede trombosit
 • Yavaş kalp hızı
 • Karaciğer yetmezliği
 • Ses telleri etrafındaki kaslarda ağrılı kasılma
 • Yüksek kan şekeri
 • Kanda düşük sodyum seviyesi
 • Anoreksi (iştah kaybı)
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Kendini agresif (saldırgan) hissetme
 • Ajitasyon (kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu)
 • Sinirlilik
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk, uyuşukluk, sakarlık, huzursuzluk, sarhoşluk, terleme veya kas sertleşmesi hissine sebep olan sendrom)
 • Konuşma bozukluğu
 • Ani açıklanamayan ölüm
 • Hayatı tehdit eden düzensiz kalp atımı
 • Bayılma
 • Pankreas iltihabı
 • Yutma zorluğu
 • İshal
 • Karın ve mide rahatsızlığı

Karaciğer iltihabı

Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması

Sabit, donuk bakış (okulerjik kriz)

 • Anormal karaciğer test değerleri
 • Deri döküntüsü
 • Işığa karşı cilt hassasiyeti
 • Saç dökülmesi
 • Aşırı terleme
 • Böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilecek anormal kas yıkımı
 • Kas ağrısı
 • Sertlik
 • İstem dışı idrar kaçırma (idrar tutamama)
 • İdrar yapmada zorluk
 • Hamilelikte maruziyet durumlarında yenidoğanda yoksunluk belirtileri
 • Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)
 • Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma
 • Göğüs ağrısı
 • El, bilek ya da ayakların şişmesi
 • Kan testlerinde; yükselmiş veya inip çıkan kan şekeri düzeyleri, artmış glikozillenmiş hemoglobin
 • Dürtülere karşı koyamama, size veya çevrenize zarar verebilecek aşağıdaki durumların sürdürülmesi;
  • aşırı kumar oynama
  • değişmiş ya da artmış cinsel ilgi
  • aşırı alışveriş yapma
  • aşırı yeme
  • uzaklaşma eğilimi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu belirtilerin yönetilmesi veya azaltılması için değerlendirme yapacaktır.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

Çocuklar ve ergenlerde ilave yan etkiler:

13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 1. ABILIFY’ın saklanması

ABILIFY’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ABILIFY’ı 30°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra ABILIFY’ı kullanmayınız.

 

“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ABILIFY’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd/Japonya lisansıyla
Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467

Maslak / Sarıyer /İstanbul

Üretim Yeri: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.


KULLANMA TALİMATI

ABILIFY 5 mg tablet

Ağızdan alınır

 • Etkin madde: Her bir tablet 5 mg aripiprazol içerir.
 • Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, indigo karmin alüminyum boya (E132).
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

 

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ABILIFY nedir ve ne için kullanılır?
 2. ABILIFY’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ABILIFY nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ABILIFY’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 1. ABILIFY nedir ve ne için kullanılır?

ABILIFY antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

ABILIFY, bir tarafında “A-007” ve “5” baskılı, diğer tarafı çentikli, mavi renkte dikdörtgen tablet şeklindedir ve 28 tabletlik formları ile blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ABILIFY, yetişkin ve ergenlerde (13 ila 17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görme veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu durumdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

ABILIFY, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı derecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır.

ABILIFY antidepresan tedaviye dirençli majör depresyon hastalarında antidepresan tedaviyi güçlendirmek için ekleme tedavisi olarak endikedir.

ABILIFY, 6 ilâ 17 yaşındaki çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluk ile ilişkilendirilen irritabilite belirtilerinin (başkalarına karşı agresif davranış, kasıtlı olarak kendine zarar verme girişimleri, öfke nöbetleri, ruh halinin hızla değişmesi) tedavisinde kullanılır.

 1. ABILIFY’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

Aripiprazol doğrudan antidepresan tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.

 

ABILIFY’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya ABILIFY’ın içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

 

ABILIFY’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Aripiprazol tedavisi sırasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir. Kendinize zarar vermekle ilgili herhangi bir düşünceniz veya duygunuz var ise hemen doktorunuza söyleyiniz.

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise ABILIFY tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

Eğer,

 • Kan şekeriniz yüksekse (öncesine göre fazla sıvı alımı, sık idrara çıkma, iştah artışı ve yorgunluk hissi gibi yakınmalarınız mevcutsa) veya ailenizde şeker hastalığı varsa,
 • Nöbet geçirdiyseniz, doktorunuz sizi yakın takip altında tutmak isteyebilir
 • Özellikle yüzünüzde siz istemeden ortaya çıkan düzensiz hareketler varsa,
 • Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç, anormal kan basıncı hikayesi varsa,
 • Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa,
 • Geçmiş patolojik kumar öyküsü
 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aldığınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),

Kilo aldığınızı fark ediyorsanız, hareket bozukluğu geliştiyse, günlük aktivitenizi etkileyen sersemlik hissiniz varsa, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer zihinsel becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hisleriniz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz. Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Aileniz/size bakan kişi veya kendiniz, sizin için alışılmadık durumlarda istekli, arzulu davranışlarda bulunduğunuzu ve bu dürtülere, size veya çevrenize zarar verebilecek aktivitelere karşı direnç gösteremediğinizi fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Bunlar dürtü kontrol bozuklukları olup kumar oynama bağımlılığı, aşırı yeme ve harcama, anormal cinsel istek veya artmış seksüel düşüncelerle zihin meşguliyeti bu davranışlara dahildir. Doktorunuz doz ayarlaması ya da tedavinizi durdurma kararı verebilir.

Aripiprazol uykusuzluğa, ayağa kalkarken kan basıncında düşüşe, baş dönmesine ve hareket ve denge yeteneğinizde değişikliklere neden olarak düşmelere neden olabilir. Özellikle yaşlı bir hastaysanız veya biraz güçsüzlüğünüz varsa dikkatli olmalısınız.

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ABILIFY’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması ABILIFY’ı yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

ABILIFY kullanırken alkol almayınız.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ABILIFY, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Son trimesterde (gebeliğin son üç aylık döneminde) ABILIFY kullanan annelerin yeni doğanlarında aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir;

 • titreme,
 • kas tutulması ve/veya güçsüzlüğü,
 • uyuklama,
 • huzursuzluk,
 • solunum problemleri,
 • beslenme zorluğu

Eğer bu belirtilerden herhangi birini bebeğinizde gözlemliyorsanız, doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ABILIFY kullanıyorsanız emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ABILIFY tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ABILIFY tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

ABILIFY tedavisi sırasında sersemlik ve görme problemleri meydana gelebilir (bkz. bölüm 4). Bu durum motorlu araçlar da dahil tehlikeli makinaların kullanımı gibi tam dikkat gerektiren olaylarda göz önünde bulundurulmalıdır.

ABILIFY’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, ABILIFY’ı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Eğer,

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: ABILIFY tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

ABILIFY’ın bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ABILIFY dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça önemlidir:

 • Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar (diltiazem, kinidin, amiodoron, flekainid vb.)
 • Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler (fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, St John’s Wort (sarı kantaron) vb.)
 • Mantar ilaçları (ketokonazol, itrakonazol vb.)
 • HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (efavirenz, nevirapin ve indinavir, ritonavir gibi proteaz inhibitörleri vb.)
 • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar (karbamazepin, fenitoin, fenobarbital v.b.)
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan antibiyotikler (rifabutin, rifampisin v.b.)

 

Bu ilaçlar yan etki riskini arttırabilir veya ABILIFY’ın etkisini azaltabilir; eğer bu ilaçlardan herhangi birini ABILIFY ile birlikte kullanırken olağan dışı bir belirti olursa doktorunuza söyleyiniz.

 

Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan serotonin düzeyini artıran ilaçlar;

 • Migren ve ağrı tedavisinde kullanıldığı gibi depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi gibi hastalıklarda da kullanılan triptanlar, tramadol ve triptofan,
 • Depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, panik ve anksiyete için kullanılan Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI) (paroksetin ve fluoksetin gibi)
 • Majör depresyonda kullanılan diğer anti-depresanlar (venlafaksin ve triptofan gibi)
 • Depresif hastalıklarda kullanılan trisiklikler (klomipramin ve amitriptilin gibi)
 • Hafif depresyonun bitkisel tedavisinde kullanılan sarı kantaron (St. John’s Wort) (Hypericum perforatum)
 • Ağrı giderilmesinde kullanılan ağrı kesiciler (tramadol ve petidin gibi)
 • Migren tedavisinde kullanılan triptanlar (sumatriptan ve zolmitriptan gibi)

Bu ilaçlar yan etki riskini arttırabilir; eğer bu ilaçlardan herhangi birini ABILIFY ile birlikte kullanırken olağan dışı bir semptom olursa doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. ABILIFY nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ABILIFY’ı her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmalısınız.

 

ABILIFY’ın yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

ABILIFY, 13 ila 17 yaşları arasındaki ergenlerde, oral (ağızdan alınan) çözelti (likit-sıvı) dozaj formu ile düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

Majör depresif epizodların (dönemlerin) tedavisinde bir antidepresan ile kombine olarak size ABILIFY verilmişse olağan başlangıç dozu günde 5 mg’dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 15 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

 

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

ABILIFY tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

 

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan ABILIFY günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanım:

ABILIFY’ın 6 yaş altındaki çocuklarda, güvenliliği ve etkililiği belirlenmediğinden kullanılması önerilmemektedir. ABILIFY kullanmadan önce doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanım:

ABILIFY 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez. Ancak bu yaş grubunda ABILIFY kullanımına yönelik kısıtlı deneyim olması nedeniyle klinik olarak en uygun başlangıç dozu ile tedaviniz düzenlenebilir.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Eğer hafif-orta düzeyde karaciğer yetmezliğiniz varsa ilacın dozunda herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olduğu durumlarda dikkatli kullanılması önerilmektedir.

Eğer ABILIFY’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla ABILIFY kullandıysanız:

Gereğinden fazla aripiprazol verilen hastalarda görülen bazı belirtiler;

*kalp atım hızında artış, huzursuzluk/sinirlilik, konuşmayla ilgili sorunlar

*olağan dışı hareketler (özellikle yüzde ve dilde) ve bilinç düzeyinde azalma

Diğer bazı belirtiler;

*akut konfüzyon (zihin bulanıklığı), nöbetler (epilepsi), koma, ateş, sık nefes alıp verme, terleme

*kaslarda sertleşme, sersemlik ya da uyku hali, nefes almada yavaşlama, boğulma hissi, düşük ya da yüksek kan basıncı, anormal kalp ritmi

Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri sizde varsa acilen doktorunuza ulaşınız veya hastaneye gidiniz.

ABILIFY’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidiniz.

ABILIFY’ı kullanmayı unutursanız

ABILIFY’ı kullanmayı unutursanız, hatırladığınız anda tabletinizi alınız. Ancak bir günde iki doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

ABILIFY ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Daha iyi hissettiğiniz ve iyileştiğinizi düşündüğünüz için tedavinizi kesmeyiniz. ABILIFY tedavisini doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ABILIFY’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ABILIFY’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü) Kalp krizi

İntihar düşüncesi

İntihar girişimi ve intihar

Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma

 • Nöbet
 • Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (toplardamarlardaki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık belirtilerini içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, göğüs ağrısına ve nefes almada zorluğa neden olabilir.)
 • Gırtlak çevresindeki kasların ağrılı kasılması
 • Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınması
 • Eozinofili ve Sistemik Semptomlar (DRESS) ile İlaç Reaksiyonu gibi ciddi alerjik reaksiyonlar. DRESS başlangıçta yüzde döküntü ile birlikte grip benzeri belirtiler olarak ortaya çıkar ve daha sonra uzamış bir döküntü, yüksek sıcaklık, genişlemiş lenf düğümleri, kan testlerinde görülen karaciğer enzimlerinde artış ve bir tür beyaz kan hücresinde (eozinofili) artış ile ortaya çıkar.

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ABILIFY’a karşı ciddi duyarlılığınız var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Huzursuz hissetmek ve hareketsiz kalamama, hareketsiz oturmakta zorluk
 • Uykusuzluk
 • Endişe
 • Ekstrapiramidal bozukluk (kontrol edilemeyen seğirme, sarsılma veya kıvranma hareketleri)
 • Akatizi (öznel bir kaygının eşlik ettiği yerinde duramama hali)
 • Tremor (titreme)
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • Uykululuk hali
 • Titreme ve bulanık görme
 • Bulantı

Kusma

Kabızlık (bağırsak hareketlerinin sayısında azalma ve zorluk) Hazımsızlık

 • Aşırı tükürük salgılanması
 • Yorgunluk (uyuma güçlüğü)

 

Yaygın olmayan

 • Kanda artmış hormon prolaktin düzeyi
 • Kan şekeri düzeylerinde yükselme
 • Depresyon
 • Tardif diskinezi (ağız,dil, kol ve bacaklarda kontrolsüz hareketler)
 • Bükülme hareketlerine neden olan kas bozukluğu (distoni)
 • Çift görme
 • Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
 • Ortostatik hipotansiyon (ayağa kalkıldığında kan basıncında baş dönmesine, sersemliğe veya bayılmaya neden olan düşme)
 • Hıçkırık
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Değişen veya artan cinsel ilgi
 • Işığa karşı göz hassasiyeti

Seyrek

 • Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi)

Bilinmiyor

 • Düşük seviyede beyaz kan hücresi
 • Düşük seviyede trombosit
 • Yavaş kalp hızı
 • Karaciğer yetmezliği
 • Ses telleri etrafındaki kaslarda ağrılı kasılma
 • Yüksek kan şekeri
 • Kanda düşük sodyum seviyesi
 • Anoreksi (iştah kaybı)
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Kendini agresif (saldırgan) hissetme
 • Ajitasyon (kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu)
 • Sinirlilik
 • Serotonin sendromu (aşırı mutluluk, uyuşukluk, sakarlık, huzursuzluk, sarhoşluk, terleme veya kas sertleşmesi hissine sebep olan sendrom)
 • Konuşma bozukluğu
 • Ani açıklanamayan ölüm
 • Hayatı tehdit eden düzensiz kalp atımı
 • Bayılma
 • Pankreas iltihabı
 • Yutma zorluğu
 • İshal
 • Karın ve mide rahatsızlığı

Karaciğer iltihabı

Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması

Sabit, donuk bakış (okulerjik kriz)

 • Anormal karaciğer test değerleri
 • Deri döküntüsü
 • Işığa karşı cilt hassasiyeti
 • Saç dökülmesi
 • Aşırı terleme
 • Böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilecek anormal kas yıkımı
 • Kas ağrısı
 • Sertlik
 • İstem dışı idrar kaçırma (idrar tutamama)
 • İdrar yapmada zorluk
 • Hamilelikte maruziyet durumlarında yenidoğanda yoksunluk belirtileri
 • Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)
 • Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma
 • Göğüs ağrısı
 • El, bilek ya da ayakların şişmesi
 • Kan testlerinde; yükselmiş veya inip çıkan kan şekeri düzeyleri, artmış glikozillenmiş hemoglobin
 • Dürtülere karşı koyamama, size veya çevrenize zarar verebilecek aşağıdaki durumların sürdürülmesi;
  • aşırı kumar oynama
  • değişmiş ya da artmış cinsel ilgi
  • aşırı alışveriş yapma
  • aşırı yeme
  • uzaklaşma eğilimi

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu belirtilerin yönetilmesi veya azaltılması için değerlendirme yapacaktır.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

Çocuklar ve ergenlerde ilave yan etkiler:

13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yan etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın 1’inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

 1. ABILIFY’ın saklanması

ABILIFY’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ABILIFY’ı 30°C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Blister ve kartondaki son kullanma tarihinden sonra ABILIFY’ı kullanmayınız.

 

“Son Kullanma Tarihi” belirtilen ayın son günüdür.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, ABILIFY’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd/Japonya lisansıyla
Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467

Maslak / Sarıyer /İstanbul

Üretim Yeri: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No: 3

Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet - İstanbul'da Fiyatı. Bulabileceğiniz Eczanelerin Listesi.

Hoş geldiniz! Eczane Bulucu, eczane fiyatlarını toplayan güvenilir bir rehberdir. İlaçlar ve fiyatları hakkında bilgi ararken size yardımcı olacaktır.

Biz bir eczane değiliz, ancak size ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet veya başka bir ilacı nereden alabileceğinizi ve farklı eczanelerde ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet için ne kadar ücret ödeyeceğinizi bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir hizmet sunuyoruz.

Veritabanımız, ilaçlar ve tıbbi ürünler hakkında kapsamlı bilgi içermektedir ve ayrıca bunların bulunduğu eczane listesini sunmaktadır. Farklı eczanelerde ilaçların fiyatlarını kolayca kıyaslayabilir ve en iyi teklifi seçebilirsiniz.

Verilerin güncelliğine özel önem veriyoruz ve eczanelerle işbirliği yapıyoruz, böylece size ilaç fiyatları konusunda güvenilir bilgi sunabiliyoruz.

Agregetörümüzü kullanarak hızlı bir şekilde aranılan ilacı bulabilir ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz, bu da size zaman ve para kazandırır.

Lütfen unutmayın ki verilen fiyat bilgileri tahminidir ve zamanla değişebilir. İlaç satın almadan önce seçtiğiniz eczanelerdeki güncel fiyatları ve ilaçların bulunabilirliğini kontrol etmeniz önerilir.

Eczane pazarı agregatörümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size ilaç arama ve fiyat bilgisi sağlama konusunda pratik ve güvenilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Sağlıklı alışverişler ve iyi sağlık dileriz!

ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet İstanbul'daki eczanelerde fiyatı

ÜMRAN ECZANESİ
Adres: Şehremini, Kerpiçhane Sk. no:15/A, 34104 Fatih/İstanbul
ABILIFY TABLET 5 mg 28 tablet
267,66 TRY
Stokta
Telefon: +90 (xxx) xxx-xx-xx (Telefon numarasını göster)
Telefon: 905362824737
Barkod: 8680683010132