%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli

%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli
%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli

Артикул: 8699828691280 Категория:

%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli İstanbul'daki eczanelerde fiyatı

ÜMRAN ECZANESİ
Adres: Şehremini, Kerpiçhane Sk. no:15/A, 34104 Fatih/İstanbul
%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli
59,46 TRY
Stokta
Telefon: +90 (xxx) xxx-xx-xx (Telefon numarasını göster)
Telefon: 905362824737
Barkod: 8699828691280

 

KULLANMA TALİMATI

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU  

Damar içine uygulanır.

 

Etkin madde:                         Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir.

 

Yardımcı madde(ler):            Steril enjeksiyonluk su

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice  okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında

    yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

Bu Kullanma Talimatında: 

 

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?
 2. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU idrar söktürücü etkili mannitol adlı etkin maddeyi içerir ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

 

Bir grup hastalığa bağlı azalmış idrar miktarını arttırır ya da hiç olmayan idrarın oluşmasını sağlar. Artmış kafa içi basıncı ve göz içi basıncını azaltmak ya da böbreklerden atılan maddelerle olan zehirlenme durumlarında bu maddelerin böbreklerden atılımını teşvik etmek amacıyla da kullanılır.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU, 500 ml’lik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

 

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

Daha önce %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

 

Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 

 • Kanınızın sıvı bölümünün yoğunluğunun zaten normalden yüksek olduğu durumlar(hiperozmolarite).
 • Vücudunuz ağır bir şekilde susuz kalmışsa (şiddetli dehidratasyon).
 • Uzun süredir hiç idrarınız yoksa.
 • Ağır bir kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Akciğerlerinizde, kollarınızda, bacaklarınızda ya da tüm vücudunuzda bol miktarda sıvı      birikimi olmuşsa (şiddetli bir ödem durumu varsa).
 • Kafa içi kanama geçiriyorsanız. – Kan-beyin bariyeriniz bozulmuşsa.

 

%20    MANNİTOL SOLÜSYONU’nu     aşağıdaki       durumlarda   DİKKATLİ KULLANINIZ

 

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

 

 • Böbrek işlevlerinde bozukluk, böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliği;
 • Kalp hastalığı ya da kalp yetmezliği;
 • Akciğer hastalığı;
 • Şok durumu; ya da böbreklerinize hasar verebilecek bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz size %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

 

Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilecektir.

 

Bu ilaç size yalnızca şişesi sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa uygulanacaktır.

 

Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca eş zamanlı olarak size kan transfüzyonu da yapılması gerekirse, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU için kullanılanla aynı setten uygulanmayacaktır.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

 

Hamilelik

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

 

Tedaviniz sırasında hamile oldğuunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

 

Araç ve makine kullanımı

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler

hakkında önemli bilgiler

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.

 

Diğer idrar söktürücülerle birlikte kullanılması durumunda bu ilacın etkisi artabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda doz ayarlaması gerekebilir.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU vücuttan idrarla atılan bazı ilaçların (örn, lityum ve methotreksat) atılma hızlarını arttırabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda bu ilaçlara yeterli yanıt alınamayabilir.

 

Böbreklerde hasar oluşturabilecek nitelikteki bazı ilaçları kullanmakta olan hastalarda birlikte uygulanması, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun sıvı dengesinde oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle kullanılmakta olan ilacın zararlı etkisinde artışa neden olabilir. Bu nedenle birlikte siklosporin adlı bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanan hastalar bu  zararlı etkiler açısından yakından izlenmelidir.

 

Ayrıca insanlarda görüldüğü konusunda kısıtlı bilgiler bulunmasına rağmen, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:

 

 • Aminoglikozid grubundan antibiyotiklerle olası etkileşimler: Bu ilaçların %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında işitme üzerindeki zararlı etkileri artabilir.
 • Bazı kas gevşetici ilaçlarla (depolarizan nöromusküler bloker ilaçlar) olası etkileşimler: Bu ilaçların %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında etkilerinde artış görülebilir.
 • Ağız yolundan kullanılan kanı sulandırıcı ilaçlarla (oral antikoagülanlar) olası etkileşimler: Birlikte kullanımda %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun vücuttaki suyu azaltıcı etkisine bağlı olarak kanda bulunan pıhtılaşma faktörlerinin yoğunlukları artarak bu ilaçların etkileri azalabilir.
 • Bir kalp ilacı olan digoksin ile olan etkileşimler: %20 MANNİTOL SOLÜSYONU iletedaviden sonra kandaki potasyum düzeyleri azalırsa (hipokalemi) olursa bu ilaca bağlı zehirlenme riski bulunur.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

 

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

 

Doktorunuz %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

 

Uygulama yolu ve metodu:

 

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

 

Değişik yaş grupları

 

Çocuklarda kullanımı:

 

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

 

Yaşlılarda kullanımı:

 

Yaşlılarda böbrek işlevleri bozulmaya başlamış olabileceğinden, bu durum dozu belirlemeden önce dikkate alınır.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek yetmezliği:

 

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa size öncelikle bir test dozu uygulanacak ve ancak bu dozdan sonra yeterli idrara çıkarsanız uygulamaya başlanacaktır.

 

Eğer %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden    daha   fazla   %20    MANNİTOL SOLÜSYONU kullandıysanız:

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayı unutursanız:

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 

Bulunmamaktadır.

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

 

Tüm ilaçlar gibi, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 ila 1.000 kişiden birinde görülebilenler):

 

 • Vücudunuzun su ve iyon dengesindeki bozukluklar
 • Tansiyonunuzun düşmesi (hipotansiyon)
 • Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik, morarma (tromboflebit)

 

Seyrek görülenler (her 1.000 ila 10.000 kişiden birinde görülebilenler):

 

 • Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme, solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı, baş dönmesi, bayılma hissi, aniden tansiyonun düşmesi gibi belirtilerle seyreden bir tür şok durumu (anafilaktik şok)
 • Havale geçirme
 • Kafa içi basınçta artış
 • Kalp atımlarınızın ritminin bozulması, kalbinizin normalden hızlı ya da yavaş çalışması
 • Akciğerlerinizde su toplanması (akciğer ödemi)
 • Kol ya da bacaklarınızda veya tüm vücudunuzda su toplanması (ödem)
 • Tansiyonunuzun yükselmesi (hipertansiyon)
 • Vücudun susuz kalması (dehidratasyon)
 • Aşırı idrara çıkma, buna bağlı böbrek hastalığı (ozmotik nefroz)
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Derinizde yer yer kabarıklıklar (kurdeşen)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi / sersemlik hali
 • Görmede bulanıklık
 • Kaslarınızda kramplar
 • Ağızda kuruma, susama, bulantı, kusma
 • Göğüs ağrısı
 • Titreme, ateş, nezle hali
 • İlacın uygulandığı bölgedeki derinin canlılığını yitirmesi (deri nekrozu)

 

Çok seyrek görülenler (her 10.000 kişiden birinden azında görülebilenler):

 

 • Soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede        zorlanma (konjestif kalp yetmezliği belirtileri)
 • İdrarın vücudunuzda birikimi, ani başlayan bir böbrek yetmezliği.

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karsılışırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun saklanması

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

 

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

 

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

 

Ruhsat sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010)

Topkapı – İSTANBUL

 

Üretim Yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010) Topkapı – İSTANBUL

 

 

Bu kullanma talimatı ………………… tarihinde onaylanmıştır.

 

 

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR.

 

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir. Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

 

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

 

Şişede kalan havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

 

 

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

 

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

 

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

 

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

 

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır. Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

 

Ek ilaç ekleme:

 Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

 1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
 2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.
 3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

 Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

   

Uygulama sırasında ilaç ekleme

 

 1. Setin klempi kapatılır.
 2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
 3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine uygulanır.
 4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
 5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
 6. Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

 

KULLANMA TALİMATI

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU  

Damar içine uygulanır.

 

Etkin madde:                         Her bir litre çözelti 200 gram mannitol içerir.

 

Yardımcı madde(ler):            Steril enjeksiyonluk su

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice  okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlacınız hakkında size önerilen dozun dışında

    yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

Bu Kullanma Talimatında: 

 

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?
 2. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun saklanması

 

Başlıkları yer almaktadır.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nedir ve ne için kullanılır?

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU idrar söktürücü etkili mannitol adlı etkin maddeyi içerir ve damar içi yoldan uygulanan bir çözeltidir.

 

Bir grup hastalığa bağlı azalmış idrar miktarını arttırır ya da hiç olmayan idrarın oluşmasını sağlar. Artmış kafa içi basıncı ve göz içi basıncını azaltmak ya da böbreklerden atılan maddelerle olan zehirlenme durumlarında bu maddelerin böbreklerden atılımını teşvik etmek amacıyla da kullanılır.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU, 500 ml’lik cam şişelerde sunulmuştur. Setli ve setsiz iki formu bulunmaktadır.

 

İlaç yalnızca toplardamar içine ve bu amaca uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla uygulanır.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

Daha önce %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içerdiği etkin maddeler ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ. Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

 

Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 

 • Kanınızın sıvı bölümünün yoğunluğunun zaten normalden yüksek olduğu durumlar(hiperozmolarite).
 • Vücudunuz ağır bir şekilde susuz kalmışsa (şiddetli dehidratasyon).
 • Uzun süredir hiç idrarınız yoksa.
 • Ağır bir kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Akciğerlerinizde, kollarınızda, bacaklarınızda ya da tüm vücudunuzda bol miktarda sıvı      birikimi olmuşsa (şiddetli bir ödem durumu varsa).
 • Kafa içi kanama geçiriyorsanız. – Kan-beyin bariyeriniz bozulmuşsa.

 

%20    MANNİTOL SOLÜSYONU’nu     aşağıdaki       durumlarda   DİKKATLİ KULLANINIZ

 

Eğer sizde aşağıdaki hastalıklardan biri varsa:

 

 • Böbrek işlevlerinde bozukluk, böbrek hastalığı ya da böbrek yetmezliği;
 • Kalp hastalığı ya da kalp yetmezliği;
 • Akciğer hastalığı;
 • Şok durumu; ya da böbreklerinize hasar verebilecek bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz size %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanırken özel dikkat gösterecektir.

 

Bu ilaç size elektronik bir pompa aracılığıyla uygulanacaksa, şişenin tümüyle boşalmadan önce pompanın çalışmasının durmuş olduğuna dikkat edilecektir.

 

Bu ilaç size yalnızca şişesi sağlamsa ve içindeki çözelti berraksa uygulanacaktır.

 

Bu ilaç size uygulanırken kullanılan boruların (setlerin) 24 saatte bir değiştirilmesi önerilir. Ayrıca eş zamanlı olarak size kan transfüzyonu da yapılması gerekirse, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU için kullanılanla aynı setten uygulanmayacaktır.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

 

Hamilelik

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

 

Tedaviniz sırasında hamile oldğuunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

 

Araç ve makine kullanımı

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler

hakkında önemli bilgiler

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU bazı ilaçlarla geçimsizdir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar çözeltiye eklenmemeli; bu ilaçların seyreltilmesi için başka çözeltiler tercih edilmelidir.

 

Diğer idrar söktürücülerle birlikte kullanılması durumunda bu ilacın etkisi artabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda doz ayarlaması gerekebilir.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU vücuttan idrarla atılan bazı ilaçların (örn, lityum ve methotreksat) atılma hızlarını arttırabilir. Bu nedenle birlikte kullanım durumunda bu ilaçlara yeterli yanıt alınamayabilir.

 

Böbreklerde hasar oluşturabilecek nitelikteki bazı ilaçları kullanmakta olan hastalarda birlikte uygulanması, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun sıvı dengesinde oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle kullanılmakta olan ilacın zararlı etkisinde artışa neden olabilir. Bu nedenle birlikte siklosporin adlı bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanan hastalar bu  zararlı etkiler açısından yakından izlenmelidir.

 

Ayrıca insanlarda görüldüğü konusunda kısıtlı bilgiler bulunmasına rağmen, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile aşağıdaki ilaçların birarada kullanımı sırasında bu ilaçların etkileri dikkate alınmalıdır:

 

 • Aminoglikozid grubundan antibiyotiklerle olası etkileşimler: Bu ilaçların %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında işitme üzerindeki zararlı etkileri artabilir.
 • Bazı kas gevşetici ilaçlarla (depolarizan nöromusküler bloker ilaçlar) olası etkileşimler: Bu ilaçların %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile birlikte kullanımında etkilerinde artış görülebilir.
 • Ağız yolundan kullanılan kanı sulandırıcı ilaçlarla (oral antikoagülanlar) olası etkileşimler: Birlikte kullanımda %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun vücuttaki suyu azaltıcı etkisine bağlı olarak kanda bulunan pıhtılaşma faktörlerinin yoğunlukları artarak bu ilaçların etkileri azalabilir.
 • Bir kalp ilacı olan digoksin ile olan etkileşimler: %20 MANNİTOL SOLÜSYONU iletedaviden sonra kandaki potasyum düzeyleri azalırsa (hipokalemi) olursa bu ilaca bağlı zehirlenme riski bulunur.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU nasıl kullanılır?

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir. Doktorunuz size ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

 

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

 

Doktorunuz %20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

 

Uygulama yolu ve metodu:

 

Toplardamarlarınıza uygun bir plastik boru (set) aracılığıyla kullanılır.

 

Değişik yaş grupları

 

Çocuklarda kullanımı:

 

Çocuklar için, doz ve uygulama setinin boyutuna uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

 

Yaşlılarda kullanımı:

 

Yaşlılarda böbrek işlevleri bozulmaya başlamış olabileceğinden, bu durum dozu belirlemeden önce dikkate alınır.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek yetmezliği:

 

Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa size öncelikle bir test dozu uygulanacak ve ancak bu dozdan sonra yeterli idrara çıkarsanız uygulamaya başlanacaktır.

 

Eğer %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden    daha   fazla   %20    MANNİTOL SOLÜSYONU kullandıysanız:

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayı unutursanız:

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 

Bulunmamaktadır.

 

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

 

Tüm ilaçlar gibi, %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

Yaygın olmayan yan etkiler (her 100 ila 1.000 kişiden birinde görülebilenler):

 

 • Vücudunuzun su ve iyon dengesindeki bozukluklar
 • Tansiyonunuzun düşmesi (hipotansiyon)
 • Uygulamanın yapıldığı yerden başlayarak toplardamarlarınız boyunca yayılan sertlik, kızarıklık ya da şişlik, morarma (tromboflebit)

 

Seyrek görülenler (her 1.000 ila 10.000 kişiden birinde görülebilenler):

 

 • Ellerde, ayaklarda, dudaklarda, yüzde veya tüm vücutta şişme, solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste ağrı, baş dönmesi, bayılma hissi, aniden tansiyonun düşmesi gibi belirtilerle seyreden bir tür şok durumu (anafilaktik şok)
 • Havale geçirme
 • Kafa içi basınçta artış
 • Kalp atımlarınızın ritminin bozulması, kalbinizin normalden hızlı ya da yavaş çalışması
 • Akciğerlerinizde su toplanması (akciğer ödemi)
 • Kol ya da bacaklarınızda veya tüm vücudunuzda su toplanması (ödem)
 • Tansiyonunuzun yükselmesi (hipertansiyon)
 • Vücudun susuz kalması (dehidratasyon)
 • Aşırı idrara çıkma, buna bağlı böbrek hastalığı (ozmotik nefroz)
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Derinizde yer yer kabarıklıklar (kurdeşen)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi / sersemlik hali
 • Görmede bulanıklık
 • Kaslarınızda kramplar
 • Ağızda kuruma, susama, bulantı, kusma
 • Göğüs ağrısı
 • Titreme, ateş, nezle hali
 • İlacın uygulandığı bölgedeki derinin canlılığını yitirmesi (deri nekrozu)

 

Çok seyrek görülenler (her 10.000 kişiden birinden azında görülebilenler):

 

 • Soluk alıp vermenizde zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede        zorlanma (konjestif kalp yetmezliği belirtileri)
 • İdrarın vücudunuzda birikimi, ani başlayan bir böbrek yetmezliği.

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karsılışırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 

 1. %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nun saklanması

 

%20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

 

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış şişeler saklanmamalı; uygulamanın yapıldığı sağlık kuruluşunun tıbbi atık prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

 

Her bir şişenin etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra %20 MANNİTOL SOLÜSYONU’nu kullanmayınız.

 

Ruhsat sahibi: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010)

Topkapı – İSTANBUL

 

Üretim Yeri: İ.E.ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12, (34010) Topkapı – İSTANBUL

 

 

Bu kullanma talimatı ………………… tarihinde onaylanmıştır.

 

 

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ

İÇİNDİR.

 

Kullanım öncesi çözelti kontrol edilmelidir. Yalnızca berrak, partikülsüz ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış ürünler kullanılmalıdır.

 

Uygulama seti ürüne iliştirildikten sonra uygulamaya en kısa sürede başlanmalıdır.

 

Şişede kalan havaya bağlı olarak meydana gelebilecek bir hava embolisini önlemek için, başka infüzyon sıvılarıyla seri bağlantı yapılmamalıdır.

 

 

Çözelti steril uygulama seti aracılığıyla aseptik teknik kullanılarak uygulanmalıdır. Sisteme hava girmemesi için uygulama setinden, kullanım öncesi sıvı geçirilmelidir.

 

Ek ilaçlar, aseptik koşullarda bir iğne yardımı ile infüzyon öncesi ve sırasında katılabilir. Oluşan son ürünün izotonisitesi parenteral uygulama yapılmadan önce belirlenmiş olmalıdır.

 

Hastaya uygulamadan önce eklenmiş ilacın çözeltiyle tümüyle karışmış olması gereklidir. Ek ilaç içeren çözeltiler, ilaç eklenmesinden hemen sonra kullanılmalıdır; daha sonra kullanılmak üzere saklanmamalıdır.

 

Çözeltiye ek ilaç katılması ya da yanlış uygulama tekniği, ürüne pirojen kontaminasyonuna bağlı ateş reaksiyonuna neden olabilir. Advers reaksiyon görülmesi durumunda infüzyona hemen son verilmelidir.

 

Tek kullanımlıktır. Kısmen kullanılmış çözeltiler saklanmamalıdır. Kısmen kullanılmış şişeler yeniden hastaya uygulanan sistemlere bağlanmamalıdır.

 

Ek ilaç ekleme:

 Dikkat: Tüm parenteral çözeltilerde olduğu gibi, ürüne eklenecek tüm maddeler ürünle geçimli olmalıdır. Ürüne ekleme yapılacaksa, hastaya uygulamadan önce son karışımında geçimlilik kontrol edilmelidir.

Uygulama öncesi ilaç ekleme

 1. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
 2. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine eklenir.
 3. Çözelti ve içine eklenen ilaç iyice karıştırılır.

 Dikkat: İçine ek ilaç uygulanmış şişeler saklanmamalıdır.

   

Uygulama sırasında ilaç ekleme

 

 1. Setin klempi kapatılır.
 2. Şişenin tıpası dezenfekte edilir.
 3. Eklenecek ilaç 19-22 gauge kalınlığındaki bir iğnesi olan enjektörle şişe içine uygulanır.
 4. Çözelti askısından çıkarılır ve ters çevrilir.
 5. Bu pozisyondayken şişeye hafifçe vurularak çözelti ve ek ilacın karışması sağlanır.
 6. Şişe eski konumuna getirilerek klemp açılır ve uygulamaya devam edilir.

%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli - İstanbul'da Fiyatı. Bulabileceğiniz Eczanelerin Listesi.

Hoş geldiniz! Eczane Bulucu, eczane fiyatlarını toplayan güvenilir bir rehberdir. İlaçlar ve fiyatları hakkında bilgi ararken size yardımcı olacaktır.

Biz bir eczane değiliz, ancak size %20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli veya başka bir ilacı nereden alabileceğinizi ve farklı eczanelerde %20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli için ne kadar ücret ödeyeceğinizi bulmanıza yardımcı olacak kullanışlı bir hizmet sunuyoruz.

Veritabanımız, ilaçlar ve tıbbi ürünler hakkında kapsamlı bilgi içermektedir ve ayrıca bunların bulunduğu eczane listesini sunmaktadır. Farklı eczanelerde ilaçların fiyatlarını kolayca kıyaslayabilir ve en iyi teklifi seçebilirsiniz.

Verilerin güncelliğine özel önem veriyoruz ve eczanelerle işbirliği yapıyoruz, böylece size ilaç fiyatları konusunda güvenilir bilgi sunabiliyoruz.

Agregetörümüzü kullanarak hızlı bir şekilde aranılan ilacı bulabilir ve fiyatları karşılaştırabilirsiniz, bu da size zaman ve para kazandırır.

Lütfen unutmayın ki verilen fiyat bilgileri tahminidir ve zamanla değişebilir. İlaç satın almadan önce seçtiğiniz eczanelerdeki güncel fiyatları ve ilaçların bulunabilirliğini kontrol etmeniz önerilir.

Eczane pazarı agregatörümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size ilaç arama ve fiyat bilgisi sağlama konusunda pratik ve güvenilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Sağlıklı alışverişler ve iyi sağlık dileriz!

%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli İstanbul'daki eczanelerde fiyatı

ÜMRAN ECZANESİ
Adres: Şehremini, Kerpiçhane Sk. no:15/A, 34104 Fatih/İstanbul
%20 MANNITOL SUDAKI COZELTISI – KOCAK %20 500 ml şişe – setli
59,46 TRY
Stokta
Telefon: +90 (xxx) xxx-xx-xx (Telefon numarasını göster)
Telefon: 905362824737
Barkod: 8699828691280