×

Угода про захист персональних даних та конфіденційність інформації

Ця Угода про захист персональних даних та конфіденційність інформації (далі – Угода) розроблена відповідно до чинного законодавства України, встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту даних та відомостей, які є персональними даними, комерційною таємницею або конфіденційною інформацією про користувача, тобто або визначені користувачем як персональні/конфіденційні, або підпадають під відповідне визначення згідно з законодавством України (далі разом – «дані»).

Використовуючи веб-сайт https://eczane-bulucu.com// (далі – Сайт), Користувач підтверджує, що ознайомлений та згоден з умовами цієї Угоди та з умовами Угоди користування  (посилання потрібно на Угоду користування https://eczane-bulucu.com//umovi-koristuvannya/)

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди (повністю або частково), Користувачеві забороняється використовувати Сайт.

Подальше використання Сайту свідчить про погодження та приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

1. Терміни та визначення

1.1. Володілець персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не встановлено законодавством України. В розумінні цієї Угоди, володільцем персональних даних є Адміністрація та/або треті особи.

1.2. База персональних даних – це іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотеки персональних даних. Адміністрація є володільцем своєї власної бази персональних даних

1.3. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, окрім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законодавством України.

1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Ідентифікація фізичної особи здійснюється прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як: ім’я, електронна адреса, номер телефону, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор, або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Використання Користувачем Сайту у будь-який спосіб, свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю і підтверджує факт надання згоди Користувача з наведеними в цій Угоді умовами.

2.2. У випадку схвалення/приєднання до цієї Угоди Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з її умовами, а також, у випадку якщо Користувач є фізичною особою, що він надає дозвіл на опрацювання його даних з метою та в порядку, передбаченими  умовами цієї Угоди.

2.3. Якщо Користувач не погоджується дотримуватися умов цієї Угоди, Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту.

2.4. Користувач визнає, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Угоду на свій розсуд без повідомлення про це Користувача.

2.5. Відкликання Користувачем згоди Користувача не впливає на законність опрацювання, що ґрунтувалося на згоді Користувача до такого відкликання.

3. Сфера дії Угоди

3.1. Ця Угода стосується Сайту включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмними забезпеченнями, тощо.

3.2. Користувач підтверджує, що він повністю розуміє цільове призначення Сайту та цільове призначення опрацювання його даних.

4. Дані, які опрацьовуються

4.1. Адміністрація та/або треті особи здійснюють опрацювання таких даних Користувача:

4.1.1 персональні (особисті) дані, тобто інформація, яка може бути використана для ідентифікації Користувача, та/або

4.1.2 дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм на Сайті, так і в процесі користування Сайтом, та/або

4.1.3 неперсональні (неособисті) дані, тобто інформація, яка не використовується для ідентифікації Користувача, та/або

4.1.4 конфіденційна інформація.

4.2. Шляхом надання або розміщення будь-яких даних, а також вчинення інших дій Користувач надає згоду Користувача на опрацювання цих даних у розумінні та порядку, визначеному цією Угодою та чинним законодавством України.

4.3. Незважаючи на те, що Адміністрація може час від часу контролювати або перевіряти обговорення, чати, відгуки, пости та повідомлення, які поширюються на Сайті, Адміністрація не бере на себе жодних зобов’язань та не несе відповідальності за зміст будь-яких повідомлень/ відгуків; за будь-яку помилку, наклеп, дифамацію, упущення, фальсифікацію, рекламні матеріали, непристойності, лихослів’я, розкриття приватної/конфіденційної/комерційної інформації або за неточності, недостовірні або не актуалізовані відомості (наприклад, щодо інформаційних матеріалів, що поширені за допомогою Сайту); за порушення законодавства України, здійсненні в процесі опрацювання та створення баз даних, володільцями яких є треті особи, тощо.

4.4. Користувачеві заборонено розміщувати або передавати будь-які незаконні, рекламні, загрозливі, наклепницькі, дифамаційні, непристойні, скандальні, підбурливі, порнографічні або образливі матеріали чи інші матеріали, які можуть становити або стимулювати поведінку, що може розглядатися як порушення законодавства України, честі, гідності та ділової репутації інших осіб.

4.5. Користувачі та постачальники (продавці) несуть особисту відповідальність за будь-які інформаційні матеріали, які розміщують на Сайті, повідомляють іншим Користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка повинна здійснюватися на їхній власний ризик. Адміністрація НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за завдану шкоду або понесені збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, Угоди користування та інших питань.

4.6. Під час публікації Користувачем будь-яких коментарів на Сайті чи його форумі, за замовчуванням такий коментар відображатиметься під ім’ям Користувача. Користувач самостійно регулює та завантажує додаткову інформацію для відображення її на Сайті. Інформація, яка публікується Користувачем на Сайті є загальнодоступною інформацією, і може бути використана Адміністрацією, третіми особами.

4.7. Опрацювання персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Вимоги до даних, які надає Користувач

5.1. Під час використання цього Сайту Користувач погоджується надавати лише достовірні дані та підтримувати їх в актуальному стані.

5.2. У випадку надання Користувачем недостовірних даних або порушення Користувачем умов цієї Угоди або Угоди користування, Адміністрація залишає за собою право призупинити або припинити надання Користувачеві послуг доступу до Сайту.

5.3. За винятком персональних даних, перелік яких визначено цією Угодою та чинним законодавством України, всі інші повідомлення та матеріали, що передаються Користувачем через Сайт електронною поштою або іншим чином, не є персональними, конфіденційними або службовими і не будуть сприйматися як такі.

5.4. Ця Угода не поширюється на інформацію про компанію, ідеї, концепції, запити, замовлення, які Користувач надсилає Адміністрації електронною поштою або іншими повідомленнями, не використовуючи при цьому Сайт.

5.5. Адміністрація може збирати додаткову інформацію про Користувачів зі сторонніх інформаційних джерел, з метою вдосконалення послуг та інформаційних матеріалів Сайту.

6. Нерозголошення даних

6.1. Адміністрація не продаватиме, ділитиметься або іншим чином поширюватиме дані третім особам, крім випадків, передбачених у цій Угоді. Дані можуть бути передані Адміністрацією третім особам без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу даних, для здійснення подальшого опрацювання виключно з метою, для якої дані збиралися.

6.2. Дані, отримані від Користувача, також можуть бути передані третій особі, без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу, наскільки це дозволено чинним законодавством України, в тому випадку, якщо Сайт або його частина буде відчужена, будь-яким чином передана третім особам у порядку, визначеному чинним законодавством України. У цьому випадку, з моменту такого відчуження/передання/надання доступу тощо, права та обов’язки, визначені цією Угодою, переходять до правонаступників на підставі відповідного договору. Крім того, дані можуть бути передані третій особі без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу відповідно до вимог чинного законодавства України, рішення суду або акта суб’єкта владних повноважень.

6.3. Доступ до персональних даних не надаватиметься третім особам, які відмовляються взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Відмова у доступі до персональних даних також допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законодавством України.

6.4. Ця Угода не регулює та Адміністрація не несе відповідальності за опрацювання та розкриття персональних даних і будь-якої іншої інформації третім особам, які не перебувають у володінні або під керуванням Адміністрації, фізичними особами, навіть якщо Користувач отримав доступ до їх сайтів, рекламних матеріалів, продукції, інформації про продукцію, за допомогою Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за контент сайтів, посилання на які вказані на Сайті.

7. Безпека даних

7.1. Сторони розуміють, що мережа Інтернет не має централізованого управління, правил використання чи доступу, та електронні повідомлення можуть бути спотворені, не завжди оперативно доставлені (або зовсім не доставлені), і що інші способи комунікації можуть бути надійнішими. Окрім того, існує вірогідність зараження електронної інформації вірусами, які існують в Інтернеті. Адміністрація не може підтвердити або гарантувати, що будь-які із завантажених файлів із Сайту або з будь-якого іншого веб-сайту не містять помилок, вірусів або інших шкідливих програм. Користуючись Сайтом, Користувач погоджується взяти на себе ризики, з якими пов’язане завантаження файлів і використання інформації. Також Користувач підтверджує, що він був сповіщений про те, яких заходів слід вжити для захисту його комп’ютера та файлів від видалення, пошкодження та інших помилок.

7.2. Користувач визнає, що, в разі нехтування Користувачем безпекою і захистом даних, треті особи можуть отримати до них несанкціонований доступ. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

8. Порядок збору, обробки, зберігання, право доступу, внесення, змін і заперечень

8.1. Шляхом реєстрації або використання Сайту Користувач погоджується отримувати повідомлення від Адміністрації/третіх осіб.

8.2. Інформація, яку передає або розміщує Користувач, може бути використана, зокрема, проте не виключно, з метою опрацювання, відтворення, розкриття, передачі, публікації, трансляції та розміщення в мережі Інтернет.

8.3. Обробка персональних даних здійснюється повністю або частково в електронній формі з використанням засобів інформаційної (автоматизованої) системи.

8.4. Строк зберігання даних необмежений, якщо інше не передбачено окремо цією Угодою або чинним законодавством України.

9. Чинність Угоди

9.1. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано нечинними або таким, що не має юридичної сили, це не впливатиме на чинність інших положень цієї Угоди. Будь-які відносини, що не врегульовані цією Угодою, регулюються відповідно до Угоди користування та чинного законодавства України.

Угода про захист персональних даних та конфіденційність інформації

Ця Угода про захист персональних даних та конфіденційність інформації (далі – Угода) розроблена відповідно до чинного законодавства України, встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту даних та відомостей, які є персональними даними, комерційною таємницею або конфіденційною інформацією про користувача, тобто або визначені користувачем як персональні/конфіденційні, або підпадають під відповідне визначення згідно з законодавством України (далі разом – «дані»).

Використовуючи веб-сайт https://eczane-bulucu.com// (далі – Сайт), Користувач підтверджує, що ознайомлений та згоден з умовами цієї Угоди та з умовами Угоди користування  (посилання потрібно на Угоду користування https://eczane-bulucu.com//umovi-koristuvannya/)

Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Угоди (повністю або частково), Користувачеві забороняється використовувати Сайт.

Подальше використання Сайту свідчить про погодження та приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

1. Терміни та визначення

1.1. Володілець персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не встановлено законодавством України. В розумінні цієї Угоди, володільцем персональних даних є Адміністрація та/або треті особи.

1.2. База персональних даних – це іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотеки персональних даних. Адміністрація є володільцем своєї власної бази персональних даних

1.3. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, окрім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законодавством України.

1.4. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Ідентифікація фізичної особи здійснюється прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як: ім’я, електронна адреса, номер телефону, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор, або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Використання Користувачем Сайту у будь-який спосіб, свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю і підтверджує факт надання згоди Користувача з наведеними в цій Угоді умовами.

2.2. У випадку схвалення/приєднання до цієї Угоди Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з її умовами, а також, у випадку якщо Користувач є фізичною особою, що він надає дозвіл на опрацювання його даних з метою та в порядку, передбаченими  умовами цієї Угоди.

2.3. Якщо Користувач не погоджується дотримуватися умов цієї Угоди, Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту.

2.4. Користувач визнає, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Угоду на свій розсуд без повідомлення про це Користувача.

2.5. Відкликання Користувачем згоди Користувача не впливає на законність опрацювання, що ґрунтувалося на згоді Користувача до такого відкликання.

3. Сфера дії Угоди

3.1. Ця Угода стосується Сайту включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмними забезпеченнями, тощо.

3.2. Користувач підтверджує, що він повністю розуміє цільове призначення Сайту та цільове призначення опрацювання його даних.

4. Дані, які опрацьовуються

4.1. Адміністрація та/або треті особи здійснюють опрацювання таких даних Користувача:

4.1.1 персональні (особисті) дані, тобто інформація, яка може бути використана для ідентифікації Користувача, та/або

4.1.2 дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм на Сайті, так і в процесі користування Сайтом, та/або

4.1.3 неперсональні (неособисті) дані, тобто інформація, яка не використовується для ідентифікації Користувача, та/або

4.1.4 конфіденційна інформація.

4.2. Шляхом надання або розміщення будь-яких даних, а також вчинення інших дій Користувач надає згоду Користувача на опрацювання цих даних у розумінні та порядку, визначеному цією Угодою та чинним законодавством України.

4.3. Незважаючи на те, що Адміністрація може час від часу контролювати або перевіряти обговорення, чати, відгуки, пости та повідомлення, які поширюються на Сайті, Адміністрація не бере на себе жодних зобов’язань та не несе відповідальності за зміст будь-яких повідомлень/ відгуків; за будь-яку помилку, наклеп, дифамацію, упущення, фальсифікацію, рекламні матеріали, непристойності, лихослів’я, розкриття приватної/конфіденційної/комерційної інформації або за неточності, недостовірні або не актуалізовані відомості (наприклад, щодо інформаційних матеріалів, що поширені за допомогою Сайту); за порушення законодавства України, здійсненні в процесі опрацювання та створення баз даних, володільцями яких є треті особи, тощо.

4.4. Користувачеві заборонено розміщувати або передавати будь-які незаконні, рекламні, загрозливі, наклепницькі, дифамаційні, непристойні, скандальні, підбурливі, порнографічні або образливі матеріали чи інші матеріали, які можуть становити або стимулювати поведінку, що може розглядатися як порушення законодавства України, честі, гідності та ділової репутації інших осіб.

4.5. Користувачі та постачальники (продавці) несуть особисту відповідальність за будь-які інформаційні матеріали, які розміщують на Сайті, повідомляють іншим Користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка повинна здійснюватися на їхній власний ризик. Адміністрація НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за завдану шкоду або понесені збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, Угоди користування та інших питань.

4.6. Під час публікації Користувачем будь-яких коментарів на Сайті чи його форумі, за замовчуванням такий коментар відображатиметься під ім’ям Користувача. Користувач самостійно регулює та завантажує додаткову інформацію для відображення її на Сайті. Інформація, яка публікується Користувачем на Сайті є загальнодоступною інформацією, і може бути використана Адміністрацією, третіми особами.

4.7. Опрацювання персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

5. Вимоги до даних, які надає Користувач

5.1. Під час використання цього Сайту Користувач погоджується надавати лише достовірні дані та підтримувати їх в актуальному стані.

5.2. У випадку надання Користувачем недостовірних даних або порушення Користувачем умов цієї Угоди або Угоди користування, Адміністрація залишає за собою право призупинити або припинити надання Користувачеві послуг доступу до Сайту.

5.3. За винятком персональних даних, перелік яких визначено цією Угодою та чинним законодавством України, всі інші повідомлення та матеріали, що передаються Користувачем через Сайт електронною поштою або іншим чином, не є персональними, конфіденційними або службовими і не будуть сприйматися як такі.

5.4. Ця Угода не поширюється на інформацію про компанію, ідеї, концепції, запити, замовлення, які Користувач надсилає Адміністрації електронною поштою або іншими повідомленнями, не використовуючи при цьому Сайт.

5.5. Адміністрація може збирати додаткову інформацію про Користувачів зі сторонніх інформаційних джерел, з метою вдосконалення послуг та інформаційних матеріалів Сайту.

6. Нерозголошення даних

6.1. Адміністрація не продаватиме, ділитиметься або іншим чином поширюватиме дані третім особам, крім випадків, передбачених у цій Угоді. Дані можуть бути передані Адміністрацією третім особам без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу даних, для здійснення подальшого опрацювання виключно з метою, для якої дані збиралися.

6.2. Дані, отримані від Користувача, також можуть бути передані третій особі, без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу, наскільки це дозволено чинним законодавством України, в тому випадку, якщо Сайт або його частина буде відчужена, будь-яким чином передана третім особам у порядку, визначеному чинним законодавством України. У цьому випадку, з моменту такого відчуження/передання/надання доступу тощо, права та обов’язки, визначені цією Угодою, переходять до правонаступників на підставі відповідного договору. Крім того, дані можуть бути передані третій особі без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу відповідно до вимог чинного законодавства України, рішення суду або акта суб’єкта владних повноважень.

6.3. Доступ до персональних даних не надаватиметься третім особам, які відмовляються взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Відмова у доступі до персональних даних також допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законодавством України.

6.4. Ця Угода не регулює та Адміністрація не несе відповідальності за опрацювання та розкриття персональних даних і будь-якої іншої інформації третім особам, які не перебувають у володінні або під керуванням Адміністрації, фізичними особами, навіть якщо Користувач отримав доступ до їх сайтів, рекламних матеріалів, продукції, інформації про продукцію, за допомогою Сайту. Адміністрація не несе відповідальності за контент сайтів, посилання на які вказані на Сайті.

7. Безпека даних

7.1. Сторони розуміють, що мережа Інтернет не має централізованого управління, правил використання чи доступу, та електронні повідомлення можуть бути спотворені, не завжди оперативно доставлені (або зовсім не доставлені), і що інші способи комунікації можуть бути надійнішими. Окрім того, існує вірогідність зараження електронної інформації вірусами, які існують в Інтернеті. Адміністрація не може підтвердити або гарантувати, що будь-які із завантажених файлів із Сайту або з будь-якого іншого веб-сайту не містять помилок, вірусів або інших шкідливих програм. Користуючись Сайтом, Користувач погоджується взяти на себе ризики, з якими пов’язане завантаження файлів і використання інформації. Також Користувач підтверджує, що він був сповіщений про те, яких заходів слід вжити для захисту його комп’ютера та файлів від видалення, пошкодження та інших помилок.

7.2. Користувач визнає, що, в разі нехтування Користувачем безпекою і захистом даних, треті особи можуть отримати до них несанкціонований доступ. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

8. Порядок збору, обробки, зберігання, право доступу, внесення, змін і заперечень

8.1. Шляхом реєстрації або використання Сайту Користувач погоджується отримувати повідомлення від Адміністрації/третіх осіб.

8.2. Інформація, яку передає або розміщує Користувач, може бути використана, зокрема, проте не виключно, з метою опрацювання, відтворення, розкриття, передачі, публікації, трансляції та розміщення в мережі Інтернет.

8.3. Обробка персональних даних здійснюється повністю або частково в електронній формі з використанням засобів інформаційної (автоматизованої) системи.

8.4. Строк зберігання даних необмежений, якщо інше не передбачено окремо цією Угодою або чинним законодавством України.

9. Чинність Угоди

9.1. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано нечинними або таким, що не має юридичної сили, це не впливатиме на чинність інших положень цієї Угоди. Будь-які відносини, що не врегульовані цією Угодою, регулюються відповідно до Угоди користування та чинного законодавства України.